You are here: Home » ADSL/MEGAVNN » Hà Nội » Các gói cước ADSL Hà Nội

Các gói cước ADSL Hà Nội

 

1. Cước dịch vụ sử dụng.

Bảng cước dịch vụ ADSL MegaVNN

(Áp dụng từ ngày 22/6/2012- Mức trên chưa bao gồm VAT 10%)

 

 

 

Ghi chú:

+ Gói Mega Basic+ không áp dụng cho khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp.

+ Trường hợp trong tháng thuê bao Family+ không truy nhập Internet (lưu lượng phát sinh = 0 ) hoặc có truy nhập Internet nhưng lưu lượng phát sinh tối đa là 1GB thì khách hàng vẫn phải thanh toán đủ số tiền là 79.000 đồng. 

 

2. Cước đấu nối hòa mạng.

Bảng cước đấu nối hoà mạng dịch vụ MegaVNN

(Áp dụng từ ngày 22/6/2012- Mức trên chưa bao gồm VAT 10%)

Đơn vị tính: đ/lần.

 

Hình thức lắp đặt

Chủng loại thiết bị Modem ADSL khách hàng đăng ký mượn sử dụng

Giá cước đấu nối hòa mạng (đ/ thuê bao/ lần

Lắp đặt mới trên đôi cáp riêng

Modem ADSL 2+, 2 cổng

454.545

Modem ADSL 2+, 4 cổng

590.909

Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi

772.727

Lắp đặt mới trên đôi dây thuê bao có sẵn

Modem ADSL 2+, 2 cổng,

227.273

Modem ADSL 2+, 4 cổng,

363.636

Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi

545.454

Lắp đặt mới trên đôi cáp riêng

Trường hợp Khách hàng không mượn modem (Khuyến nghị chủng loại modem ADSL khách hàng tự trang bị cần đảm bảo tương thích về phương diện kỹ thuật đối với dịch vụ MegaVNN của VNPT Hà Nội)

 

409.091

Lắp đặt mới trên đôi dây thuê bao có sẵn

181.818

Ghi chú

- Các mức cước đấu nối hòa mạng trên được áp dụng thông nhất cho các gói cước dịch vụ MegaVNN không phân biệt tốc độ sử dụng;

- Các mức cước đấu nối hòa mạng trên đã bao gồm cước cài đặt thiết bị đầu cuối.
- Lắp đặt dịch vụ MegaVNN trong trường hợp thuê ngắn ngày: Cước đấu nối hòa mạng ngắn ngày thu như thuê bao lắp đặt mới.

 

 

Comments

comments

Comments are closed.