You are here: Home » ADSL/MEGAVNN » Hà Nội » MODEM ADSL2+ TƯƠNG THÍCH VỚI MẠNG xDSL HÀ NỘI

MODEM ADSL2+ TƯƠNG THÍCH VỚI MẠNG xDSL HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC LOẠI MODEM ADSL2+ ĐÃ THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH VỚI MẠNG xDSL HÀ NỘI

STT CHỦNG LOẠI MODEM ADSL GHI CHÚ
1 Zoom X5 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
2 ASUS Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
3 Planet ADE 3400 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
4 Linksys AM 300 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
5 Micronet SP 3361 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
6 Billion BIPAC Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và USB
7 Draytek Vigor 2800V/VG Hỗ trợ ADSL 2 + Ethernet + VoIP và WiFi
8 Zoom X6 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và WiFi
9 CNET CAR 845 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và WiFi
10 TP-Link TD8810 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
11 Comtrend CT-5361 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và WiFi
12 Conexant AL-4207 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
13 Aztech 605EW Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và WiFi
14 Gigaset SE261 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
15 Intercross 5633UE Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
16 Inca IM-104 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
17 Gigabyte GN-AR 01G Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và WiFi
18 Sagem @st 2404 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB và WiFi
19 Sagem @st 1201 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
20 Infinite Adset 5010 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
21 D-Link DSL 2640T Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và Wireless
22 D-Link DSL 2540T Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet
23 Huawei SmartAX MT880 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
24 Huawei EchoLife HG520S Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet và Wireless
25 SunVitec SAT 2400EU Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
26 TP-Link TD-8817 v2.0 Hỗ trợ ADSL2/2 + giao diện Ethernet/USB
27 Huawei SmartAX MT882 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
28 D-Link DSL-526B Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
29 TP-Link TD-8811 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
30 Planet ADE 3410A Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
31 TP-Link TD-8817 V3.20 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
32 Huawei SmartAX MT882a Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB
33 Comtrend CT-5621T Hỗ trợ ADSL2/2 + giao diện Ethernet/USB tương thích dịch vụ MyTV
34 D-Link DSL-2542B Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
35 COMTREND CT-5365 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
36 COMTREND CT-5361T Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB tương thích dịch vụ MyTV
37 BILLION BiPAC 5200GRC Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
38 BILLION BiPAC 5200 Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
39 HUAWEI EchoLife HG510a Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
40 ZOWEE ZA3163F-U Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet/USB tương thích dịch vụ MyTV
41 PLANET ADE-4400A(V3) Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV
42 TP-LINK TD-8840T Hỗ trợ ADSL 2 + giao diện Ethernet tương thích dịch vụ MyTV

Comments

comments

Leave a Reply