You are here: Home » Cáp quang/FTTH » Bảng gói cước FTTH VNPT TP.HCM

Bảng gói cước FTTH VNPT TP.HCM

I. CƯỚC ĐẤU NỐI HÒA MẠNG

Áp dụng từ  01/08/2011, theo QĐ 464 /QĐ-VTTP-KD ngày 15 /07/2011 của Giám đốc VTTP

1. Cước đấu nối hòa mạng:

- 2.000.000 đồng/thuê bao-lần/điểm truy nhập

1.000.000 đồng/thuê bao – lần/ điểm truy nhập cho gói cước F2H (chưa bao gồm thuế GTGT). Áp dụng từ ngày 01/04/2012 theo QĐ 225/ QĐ- VTTP-KD ngày 27/03/2012 của Giám đốc VTTP

2. Cước các dịch vụ liên quan: 

- Cước chuyển đổi gói:

 · Từ gói cước thấp lên gói cước cao: không thu phí

 · Từ gói cước cao xuống gói cước thấp: thu 50% phí đấu nối hoà mạng

- Cước tạm ngưng/ khôi phục lại dịch vụ: không thu phí

- Cước dời dịch: thu 50% cước đấu nối hoà mạng mới

- Lắp mới FiberVNN chung cổng thiết bị với dịch vụ MetroNet: không thu phí

- Khách hàng sử dụng MegaVNN chuyển sang sử dụng FiberVNN: thu 30% cước đấu nối hoà mạng mới

* Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 

II. CƯỚC SỬ DỤNG 

Áp dụng từ  15/04/2012, theo QĐ 263 /QĐ-VTTP-KD ngày 10 /04/2012 của Giám đốc VTTP

 

Gói cước 

F2H

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

I. Tốc độ truy nhập 

 

1. Tốc độ tối đa (dowload/ upload)

12Mbps/ 12Mbps

35Mbps/ 35Mbps

40Mbps/ 40Mbps

45Mbps/ 45Mbps

55Mbps/ 55Mbps

65Mbps/ 65Mbps

75Mbps/ 75Mbps

2. Tốc độ tối thiểu (download/ upload)

Không

cam kết

512Kbps/ 512Kbps

640Kbps/ 640Kbps

768Kbps/ 768Kbps

1.024Kbps/ 1.024Kbps

1.536Kbps/ 1.536Kbps

2.048Kbps/ 2.048Kbps

II. Địa chỉ IP 

IP động

IP động

IP động

IP động

IP động

IP động

IP động

III. Mức cước: 

 

1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng

 

1.1.Cước thuê bao: đồng/tháng

 

 

 

Không áp dụng

 

600.000

 

800.000

 

 

 

                                           Không áp dụng

1.2. Cước theo lưu lượng: đồng/Mbyte

 

60

 

80

1.3. Cước sử dụng tối đa (gồm cước thuê bao tháng): đồng/tháng

 

 

2.550.000

 

 

3.250.000

2. Phương thức 2: Trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng): đồng/tháng

 

 

  

650.000

1.800.000

 

 

  

2.300.000

 

 

  

3.200.000

 

 

  

5.500.000

 

 

  

11.500.000

 

 

 

15.000.000

Comments

comments

Comments are closed.