You are here: Home » Điện thoại cố định » GPhone » Bảng giá cước Gphone

Bảng giá cước Gphone


Giá cước GPhone (chưa bao gồm thuế VAT)

Cước hoà mạng
Trên toàn địa bàn Hà Nội 90.909đ/máy/lần Có hiệu lực từ 01/ 02/ 2011
Hoà mạng với số lượng lớn:
Lắp 02 đến 05 máy Giảm 10% cước đấu nối  
Từ 05 đến 10 máy Giảm 15% cước đấu nối  
Từ 10 máy trở lên Giảm 20% cước đấu nối  
Khách hàng lớn Miễn cước  
KH trung thành Giảm 30%  
Cước chuyển dịch 27.273đ/máy/lần  
Cước chuyển từ CĐ của VTHN, của DNK sang Gphone 45.455đ/máy/lần Có hiệu lực từ 01/ 02/ 2011
Sang tên Miễn cước  
Cước thuê bao: 20.000 đồng (áp dụng như với ĐTCĐ)  
Cước liên lạc: Áp dụng như cước điện thoại cố định  
Cước nhắn tin:   Có hiệu lực từ 01/ 12/ 2009
Đến các thuê bao của VNPT gồm máy điện thoại cố định hữu tuyến, GPhone, VinaPhone, MobiFone. 264đ/ bản tin

Chưa bao gồm thuế VAT

Đến các thuê bao của doanh nghiệp khác 318đ/ bản tin Chưa bao gồm thuế VAT
Nhắn tin quốc tế 2.273đ/ bản tin Chưa bao gồm thuế VAT
Nhắn tin nội dung trên đầu số 6xxx:    
Đầu số truy nhập    
60xx 454đ/bản tin  
61xx 909đ/bản tin  
62xx 1.818đ/bản tin  
63xx 2.727đ/bản tin  
64xx 3.636đ/bản tin  
65xx 4.545đ/bản tin  
66xx 9.091đ/bản tin  
67xx 13.636đ/bản tin  

II. Gói cước Saving TalkPlus ưu đãi dành cho khu vực ngoại thành và một số đối tượng đặc biệt

 

Comments

comments

Comments are closed.