You are here: Home » Điện thoại cố định » Hướng dẫn sử dụng » Thủ tục đăng ký, chuyển đổi

Thủ tục đăng ký, chuyển đổi      1.YÊU CU ĐẶT MI

Ø  1. Đối với cá nhân người Việt Nam:

o   Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh (CMTND, hộ chiếu còn hạn sử dụng, CMT Công an, CMT Quân đội, thẻ Đảng, giấy phép lái xe…).

o   Khách hàng ngoại tỉnh khi đăng ký dịch vụ cần xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh. Dịch vụ được cung cấp là Điện thoại cố định (chỉ gọi nội hạt). Nếu khách hàng có nhu cầu mở gọi di động, liên tỉnh cần xuất trình thêm: Giấy tờ sở hữu nhà/đất, chủ quyền nhà đất… có xác nhận của chính quyền hoặc giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước là đối tượng có hợp động lao động từ 3 năm trở lên.

o   Bản gốc hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu điện. Nếu khách hàng để thất lạc hợp đồng gốc thì phải có cam kết (kê khai tờ thất lạc hợp đồng).

Ø  2. Đối với cá nhân người nước ngoài:

o   Khách hàng xuất trình hộ chiếu còn hạn sử dụng. Xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Nam nơi công tác hoặc xác nhận của Đại sứ quán; hoặc Giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú …).

Ø  3. Đối với pháp nhân:

o   Pháp nhân Việt nam: Chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu hợp pháp.

o   Khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp ngoại tỉnh đặt trụ sở tại Hà Nội cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Hợp đồng thuê nhà đất, Quyết định cấp nhà đất, chủ quyền nhà đất… tại địa chỉ đặt máy, kèm theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông có dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp.

o   Các tổ chức không thuộc nhà nước, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt nam: Giấy phép hoạt động và Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt nam.

Ø  4. Khách hàng chuyển thuê bao điện thoại cố định từ mạng doanh nghiệp khác sang mạng Viễn thông Hà nội cần bổ sung thêm:

o   Phiếu yêu cầu chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định;

o   Bản gốc Biên bản thanh lý hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp khác. Hoặc các giấy tờ tương đương do doanh nghiệp khác xác nhận yêu cầu chuyển mạng của khách hàng.

2. YÊU CU CHUYN DCH

 

Ø  Đối với khách hàng là chính chủ hợp đồng cần xuất trình giấy tờ xác nhận tư cách cá nhân như đối với trường hợp đặt mới.

Ø  Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.

Ø  Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ chỉ cần mang theo hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng sử dụng dịch vụ ký mới có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp. Không cần xuất trình giấy giới thiệu, không cần xuất trình hợp đồng cũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đổi tên hay đổi con dấu thì phải kèm theo các văn bản pháp lý như: Quyết định đổi tên, đổi dấu, giấy đăng ký mẫu dấu mới, giấy thu hồi mẫu dấu cũ.

Ø  Khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu có thể gửi Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc Phụ lục hợp đồng có chữ ký của chủ doanh nghiệp và đóng dấu sẵn qua đường bưu điện cho Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Viễn thông Hà Nội (địa chỉ: Số 4 Phố Đinh Lễ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ø  Thanh toán hết các khoản cước phí còn nợ theo như thông báo (kể cả cước nợ mã liên quan và tiền lắp đặt trả góp nếu có).

Ø  Khi chuyển dịch các dịch vụ gia tăng sẽ được giữ nguyên như cũ. Nếu khách hàng đăng ký thay đổi sử dụng dịch vụ gia tăng thì kê khai vào phụ lục hợp đồng theo mẫu qui định.

Ø  Khách hàng có thể lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển cuộc gọi tạm thời cài cứng hoặc Thông báo đổi số (trong trường hợp chuyển dịch phải thay đổi số máy cũ), ghi rõ thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ. Thời gian quy định: tối đa 06 tháng.

Ø  Trường hợp khách hàng đang sử dụng các đường trung kế (TK) đấu nối vào hệ thống tổng đài nội bộ.

Ø  Khi chuyển dịch đến nơi mới khách hàng vẫn muốn sử dụng hệ thống tổng đài thì khách hàng kê khai hồ sơ yêu cầu chuyển dịch toàn bộ hệ thống tổng đài, các đường trung kế và máy nhánh.

Ø  Trường hợp đến nơi mới không có nhu cầu sử dụng tổng đài, chỉ sử dụng đường điện thoại thì khách hàng làm thủ tục tháo huỷ hệ thống tổng đài và máy nhánh; chuyển đổi các đường trung kế (TK) sang điện thoại (MC); sau đó làm thủ tục chuyển dịch điện thoại.

3. YÊU CU SANG TÊN

Ø  1. Đối với chủ cũ:

o   Đối với khách hàng tư nhân là chính chủ hợp đồng cần xuất trình giấy tờ xác định nhân thân như đối với trường hợp đặt mới, Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ.

o   Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ chỉ cần mang theo Phụ lục: Yêu cầu sang tên, chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp. Không cần xuất trình giấy giới thiệu, không cần xuất trình hợp đồng cũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đổi tên hay đổi con dấu thì phải kèm theo các văn bản pháp lý như: Quyết định đổi tên, đổi dấu, giấy đăng ký mẫu dấu mới, giấy thu hồi mẫu dấu cũ.

o   Thanh toán hết các khoản cước phí còn nợ theo như thông báo, kể cả cước phí tháng gần nhất tại thời điểm sang tên và tiền lắp đặt trả góp nếu có.

Ø  2. Đối với chủ mới:

o   Chủ hợp đồng mới phải ký hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu điện mới và cam kết thanh toán cước phí phát sinh kể từ 0 giờ 00 ngày 01 của tháng thực hiện sang tên.

o   Chủ hợp đồng mới – người đứng tên ký hợp đồng phải thoả mãn các điều kiện như quy định thủ tục ký kết hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông.

o   Khi sang tên các thông tin bắt buộc phải giữ nguyên theo hợp đồng cũ là: Số máy, địa điểm đặt máy không được thay đổi. Trường hợp địa điểm đặt máy theo quy hoạch của TP thay đổi địa chỉ số nhà, đường phố, tổ xóm, hẻm, ngõ, ngách v.v… thì khách hàng có thể kê khai điều chỉnh theo địa chỉ thay đổi nhưng phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc thay đổi đó.

o   Khi sang tên nếu khách hàng muốn giữ nguyên trạng các dịch vụ đang sử dụng thì khách hàng ghi vào chỗ trống phía dưới tờ đơn sang tên là “Giữ nguyên các dịch vụ như cũ”. Nếu khách hàng muốn thay đổi đăng ký thêm hoặc huỷ bỏ một số dịch vụ thì sẽ kê khai điền yêu cầu vào hợp đồng mới.

Ø  3. Sang tên vắng chủ cũ:

o   3.1 Đối tượng được giải quyết sang tên chuyển chủ vắng chủ cũ

§  Chủ hợp đồng đã chết.

§  Chủ hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại đã bán nhà cho chủ khác.

§  Không tìm thấy chủ hợp đồng.

o   3.2 Điều kiện sang tên chuyển chủ hợp đồng điện thoại vắng chủ cũ

§  Thanh toán hết cước (kể cả các mã liên quan) và máy không bị tạm dừng tín hiệu.

§  Khách hàng có đơn trình bày lý do xin sang tên vắng chủ, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan nơi công tác hoặc Uỷ ban nhân dân phường nơi cư trú) hoặc phải photo các giấy tờ CMTND hoặc sổ Hộ khẩu, Giấy chứng tử của chủ hợp đồng cũ (trường hợp chủ cũ bị chết), Giấy tờ mua bán nhà chuyển nhượng nhà đất (trường hợp mua lại nhà). Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bồi hoàn lại máy nếu có tranh chấp khiếu kiện hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến số máy khách hàng yêu cầu và thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phát sinh trong quá trình sử dụng đồng thời xuất trình các giấy tờ như thủ tục ký kết hợp đồng mới.

§  Chủ mới đứng tên kê khai và ký lại hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông theo quy định về ký kết hợp đồng mới.

§  Chủ mới phải cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản cước phí (theo mẫu quy định).

4.YÊU CU CUNG CP DCH V GIA TĂNG

Ø  Khách hàng là chính chủ hợp đồng. Khi ra làm thủ tục cần xuất trình giấy tờ xác định nhân thân như đối với trường hợp lắp đặt mới.

Ø  Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.

Ø  Thanh toán cước đăng ký dịch vụ: có 2 hình thức để khách hàng lựa chọn là thanh toán ngay hoặc thanh toán vào hoá đơn cước phí tháng gần nhất.

5.YÊU CU TM NGNG – KHÔI PHC – THÁO HY

Ø  1. Thủ tục tạm ngừng – khôi phục – tháo huỷ theo yêu cầu

o   Khách hàng là chính chủ hợp đồng. Khi ra làm thủ tục cần xuất trình giấy tờ xác định nhân thân như đối với trường hợp lắp đặt mới.

o   Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.

o   Thanh toán hết cước phí còn nợ theo quy định của Viễn thông Hà Nội.

o   Thời hạn tạm ngừng liên lạc tối thiểu là 01 tháng, tối đa là 06 tháng.

o   Khách hàng không phải thanh toán cước đăng ký dịch vụ tạm ngừng, khôi phục, huỷ thiết bị viễn thông.

o   Khách hàng kê khai yêu cầu theo mẫu qui định, ghi rõ số máy, ngày giờ yêu cầu, lý do tạm ngừng/khôi phục/tháo huỷ.

o   Trường hợp khách hàng thanh lý huỷ hợp đồng dịch vụ điện thoại theo yêu cầu thì phải nộp lại hợp đồng cũ và phải thanh toán cước nhanh (tính đến thời điểm tháo huỷ).

o   Lưu ý: Khoảng cách giữa thời điểm khách hàng tới làm thủ tục tại giao dịch và thời điểm yêu cầu thực hiện tạm ngừng, khôi phục, tháo huỷ tại tổng đài tối thiểu là 3 tiếng.

Ø  2.Thủ tục khôi phục máy đã tháo huỷ:

o   Khách hàng là chính chủ hợp đồng, thanh toán hết các khoản nợ và thanh toán cước khôi phục theo quy định, mang theo hợp đồng cũ.

Ø  YÊU CU CHUYN ĐỔI THIT B HOC LP MÁY SONG SONG HOC LP FAX CHUNG THOI

Ø  Khách hàng là chính chủ hợp đồng. Khi ra làm thủ tục cần xuất trình giấy tờ xác định nhân thân như đối với trường hợp lắp đặt mới.

Ø  Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.

 

Comments

comments

Comments are closed.